Veiligthuiskaart

Beoordeling van veiligheid
Ons advies:

1. Afwezigheid van seksueel misbruik, fysieke of psychische mishandeling

2. Aanwezigheid van basale verzorging en bescherming

3. Affectieve relatie tussen ouder en kind/aandacht van ouder voor kind

4. Regelmaat, structuur en continuïteit

5. Voldoende toezicht van een volwassene

6. Gevoel van veiligheid van het kind

7. Veranderingsmogelijkheden van de ouder(s)

8. Steun uit het sociaal netwerk